Zonnepanelen

Zonnepanelen installeren is geen kost, maar een investering. Want met het bedrag dat je bespaart op je energiefactuur, verdien je je zonnepanelen op 8 tot 10 jaar terug.

In tegenstelling tot fossiele brandstoffen is de zon een onuitputtelijke energiebron. Bovendien zijn zonnepanelen al voor 90% recycleerbaar. Door over te schakelen op zonne-energie, werk je dus actief mee aan een schonere wereld met minder CO2-uitstoot en (kern)afval.

Vaak beschikken gezinnen over voldoende zonnepanelen om in hun huishoudelijk verbruik te voorzien. Enkel wanneer ze meer verbruiken dan hun installatie opwekt, moeten ze nog stroom aankopen bij hun leverancier.